baner1

Szkolimy i pomagamy przygotować przyszłych fachowców

baner2

Poznaj VESBO, kupuj nasze produkty i odbieraj nagrody

dla hurtowników

Dla bezpośrednich klientów VESBO.

Czy wiesz, ile korzyści daje współpraca z VESBO?

dla projektantów

Projektowanie z VESBO?
To po prostu się opłaca!

Wprowadzenie nowego produktu to niełatwe zadanie. Analiza rynku, dobór asortymentu, strategia sprzedaży, marketing. Branża budowlana jest jednak obarczona dodatkowym ciężarem – wymogami prawnymi wynikającymi z dyrektyw i ustaw. Jak się nie pogubić w gąszczu przepisów? Aktualnie zasady wprowadzania do obrotu lub udostępnienia na rynku krajowym wyrobów budowlanych określa ustawa z dnia 13 czerwca 2013, opublikowana […]

Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek


Zdecydowana większość systemów instalacyjnych oferowanych na rynku jest produkowana wg określonych norm. Dla najczęściej stosowanych materiałów instalacyjnych obowiązują następujące normy: PN-EN ISO 1452 – PVC-U – nieplastyfikowany polichlorek winylu PN-EN ISO 15874- PP- polipropylen PN-EN ISO- 15875- PEX- usieciowany polietylen PN EN ISO- 15876- PB – polibutylen PN-EN ISO-15877- PVC-C chlorowany polichlorek winylu PN-EN ISO- […]

Badanie systemów instalacyjnych w świetle norm.


Istniejące normy dotyczące plastykowych systemów instalacyjnych nakładają na producenta obowiązek podania w oznakowaniu rury klasy zastosowań. W części dotyczącej rur występuje punkt – Minimalne wymagania dotyczące cechowania – w którym mówi się o klasie zastosowań w powiązaniu z ciśnieniem np. Klasa 1/10 bar. Szczegółowe informacje, o klasach zastosowań można znaleźć w normie ISO-10508. Punktem wyjścia […]

Zastosowanie plastykowych systemów instalacyjnych.


Bycie wykonawcą systemów instalacyjnych w obecnych czasach nie jest rzeczą łatwą. Wykonawca nie dosyć, że musi wiedzieć wiele na temat istniejących systemów na rynku, to jeszcze musi znać techniki łączenia poszczególnych systemów. Zgrzewanie Łączenie najpopularniejszego, ze względu na cenę, systemu z PP-R (kopolimer polipropylenu) odbywa się za pomocą zgrzewania polidyfuzyjnego. Metoda ta wymaga stosowania odpowiedniego […]

Metody łączenia systemów instalacyjnych


kwartał5

www.vesbopoland.pl